Kredyt hipoteczny krok po kroku

Posted by inwestor on Fri, Jul 24 2020 14:05:04

Kredyt hipoteczny najczęściej stanowi sposób na sfinansowanie zakupu nieruchomości takiej jak domu lub mieszkania,tudziez wydudowana nowej. Jest możliwe tylko w przypadku kiedy instytucja finansowa udzielająca tego typu zobowiązania zostaje wpisana do hipoteki nabywanej nieruchomości.

W przypadku zakupu innego rodzaju nieruchomości takiej jak lokal sklepowy czy garaż, możliwe jest zabezpieczenie w formie gotówki. Wówczas nie mamy do czynienia z kredytem hipotecznym. Należy pamiętać że kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania, które musimy uregulować w okresie, którego długość przewiduje umowa. Wówczas w przedstawionej przez nas księdze wieczystej nieruchomości instytucja finansowa zawiera wpis o jej zabezpieczeniu. To oznacza, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do spłaty zobowiązania.

Kredyt hipoteczny – potrzebne dokumenty

Zabiegając o kredyt hipoteczny, jesteśmy zobligowani do wypełnienia dużej ilości dokumentów, z których nadrzędną rolę pełni wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego. Każdy wniosek może różnic się pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi formą, jednakże jego wypełnienie nie powinno stanowić żadnych trudności. Bardziej problematyczne może okazać się skompletowanie pozostałej ilości potrzebnych dokumentów.

Zazwyczaj w momencie zabiegania o ten rodzaj zobowiązania potencjalny kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wybranej instytucji finansowej ważnego dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość klienta. Równie ważna jest dokumentacja potwierdzająca sytuację finansową kredytobiorcy. W przypadku umowy o pracę wymagane będzie:

  • Umowa o pracę
  • Oświadczenie o wysokości dochodów
  • Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu
  • Świadectwo pracy

W przypadku umowy o pracę na czas określony deklaracja pracodawcy o możliwości jej przedłużenia

Kiedy wnioskujemy o przyznanie kredytu hipotecznego na podstawie umów cywilnoprawnych musimy przedstawić :

  • Deklarację PIT za ubiegły rok
  • Oświadczenie o dochodach
  • Wszystkie umowy o pracę z ostatniego roku

Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą i prowadzimy działalność gospodarczą wówczas należy przedstawić:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłatami
  • Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej i REGON-u
  • Zaświadczenie o wpisie do KRS

Jeśli jesteśmy w zasięgu tego typu dokumentów bezwzględnie musimy przedstawić także te, świadczące o innych źródłach, z których pozyskiwany jest dochód. Mogą okazać się one pomocne w przypadku negocjowania warunków umowy.